Kontakt oss: post@kystgeitaioslo.no

Kulturlandskap

Skjøtsel av Oslos grønne landskap

Les mer

Bevaring av kystgeita

Kystgeita er kritisk utrydningstruet

Les mer

Bli kystgeitbonde

Oslo trenger flere kystgeitbønder

Les mer

Kystgeitprosjektet i Oslo

Kulturlandskap

Oslos grønne landskap er påvirket av menneskene som har levd der over generasjoner og hvordan vi har levd, med jordbruket, husdyrholdet og byen som har utviklet seg betydelig siden midten av 1900-tallet. Stedsnavn bærer preg […]

Les mer

Bevaring

Kort sammendrag om hva du kan lese mer om

Les mer

Kystgeitkjøtt

Kystgeitene holdes for kjøttets skyld, og har aldri vært holdt for melkeproduksjon. Kystgeitkjeene får die moren sin til de naturlig avvennes. Bukkekjeene som ikke skal nyttes i avl blir kastrert innen 2 måneders alder, og […]

Les mer

Kystgeita i Oslo

Skjøtsel og bevaring

Les mer

Hvorfor kystgeiter i Oslo?

Reintroduserer geiter og åpner landskapet for opplevelser