Kontakt oss: post@kystgeitaioslo.no

Kystgeitene på Bogstad besøksgård

Bogstad gård, ved Bymiljøetaten Oslo kommune ble vert for den aller første flokken av rasen på Østlandet. Her kom det i 2016 4 bukker og 19 geiter. Disse har blir oppformert og en bærekraftig avlsplan bidrar til å øke antallet av disse fire familiene.

På sommeren brukes geitene til ulike skjøtselsprosjekter. Det har vært åpnet et gammelt landskap ved Zinober, hvor utsikten fra en gammel tursti ut mot dalen er gjenopprettet. Ved den gamle Maskinlåven fra Herman Wedel-Jarlsbergs tid på Bogstad er landskapet åpnet, og bekken som en gang drev maskinene med vannkraft i låven er igjen synlig hele veien fra turveien som besøkende til gården bruker. Ved Årnes er det beitet slik at det nå kommer med lys ned til bakken innimellom trær og busker slik at dette blir et bedre beite for storfe og sau. Neste prosjekt skal geitene åpne opp for utsikt fra Sørkedalsveien og ut mot Bogstadvannet, busksjiktet skal beites, og trærne som skal stå igjen skal beskyttes mot stammebarking med netting.

Geiteholdet på gården er økologisk og Debio-godkjent. Fôret dyrkes på gården, og kystgeitene går ute hele året rundt med mulighet til å komme inn og søke ly i egne hus. På vinteren er kystgeitene på Strømsbråten, hvor turgåere kan se dem året rundt, selv fra skiløypa på vinteren.  Kjeingen skjer i april, og er en yndet tid blant turgåere i området å se innom geitene og alle små kjeene som spretter rundt.

Det er i dag 2 familiegrupper igjen på Bogstad gård, det er solgt ut to familiegrupper til andre gårder, og det åpnes sakte men sikkert opp for ennå flere samarbeidspartnere.

Kystgeiter er kanskje de morsomste husdyrene som finnes på gården, de er nysgjerrige, årvåkne, lekne og tillitsfulle.