Kontakt oss: post@kystgeitaioslo.no

Kulturlandskap

Oslos grønne landskap er påvirket av menneskene som har levd der over generasjoner og hvordan vi har levd, med jordbruket, husdyrholdet og byen som har utviklet seg betydelig siden midten av 1900-tallet. Stedsnavn bærer preg av dette, og det er flere navn som forteller oss om tidligere tiders geitehold: Mellom Bygdøy og Fornebu finner vi Killingen og Geitholmen. Rett sør for Fornebu finner vi Kjeholmen. I Oslo har vi også Geitemyra, og i Maridalsvannet er det en liten øy som heter Geitøya. Det er ikke så rart at disse navnene er på øyer og holmer, geitene er dårlige på å svømme, slik at vannet begrenser deres bevegelser. Ellers er geiter smarte dyr som gjerne utfordrer gjerdene dersom de finner en svakhet. Vi har erfaring for at gode nettinggjerder med strømtråd øverst holder geiter med kje på det området de er tiltenkt. Bukker som holdes i en viss avstand fra geiteflokken (slik at de ikke lukter eventuell brunst) holdes lett på plass med 3-4 strømtråder. På denne måten er det mulig å få til rimelig skjøtsel selv i problemområder.

Kystgeitene prefererer andre beiteplanter enn storfe og sau, de foretrekker lauv fra trær og busker, knopper og skudd, og gnager gjerne bark, særlig på rogn, osp, selje, men går heller ikke av veien for gran, bjørk eller eik heller. Ellers beiter de også mye på urter, og i mindre grad gras. Dette gjør at de er perfekte pionérbeitere i områder man ønsker å gjenåpne. Geitene er flinke til å ta seg fram i terrenget, og strekker seg gjerne etter de plantedelene som smaker aller best. På denne måten beiter de mye tre- og busk-aktige planter i sikt-sjiktet til oss mennesker, noe som gir en bedre opplevelse av landskapet. Å beite bort mye av buskaset i tette området gir mer lys ned mot bakken, og kan bidra til å forhindre erosjon. I erosjonsutsatte områder er kombinasjonen av trær og grasdekket mark den beste kombinasjonen. De trærne man ønsker å spare, kan man beskytte stammen mot barking med netting i 2 meters høyde.

I Oslo er det både gaupe og ulv, men den største utfordringen i beiteperioden er løshunder. Det er viktig med tilsyn rundt beitene, og å skilte at det er dyr på beite slik at alle vet det. I tillegg må hundeeierne være bevisst sitt ansvar å overholde båndtvang og ellers ha kontroll på hunden sin. Da unngår man uheldige situasjoner, og at den utryddingstrua kystgeita blir skadd eller drept på beite.