Kontakt oss: post@kystgeitaioslo.no

Kystgeita – en rødlistet rase

Kystgeitene er utryddingstruet, men interessen for rasen er økende, og antallet øker litt for hvert år. Rundt 2000 var det bare rundt et dusin bønder som hadde denne rasen igjen, alle var i Selje på Stadlandet, etterhvert ble det solgt ut til en besetning på Sørlandet, og så gikk det helt til 2016 at den første ble etablert fra Selje på Østlandet.

Dette skjedde i samarbeid med Mattilsynet med god rådgivning. God helsestatus er viktig for at videre bevaring skal være en suksess. De mest alvorlige geitesykdommene regnes som utryddet i det profesjonelle geiteholdet i Norge i dag! Prosjektet «Kystgeita i Oslo» banet vei i saksbehandlingen i forhold til regelverket at kystgeitbøndene i Selje kunne selge geiter til flere interesserte rundt om i Norge. Dette har økt antallet besetninger og antallet hunndyr, noe som er avgjørende for bevaringsarbeidet.

Norsk genressurssenter er rådgivende i avlsarbeidet og er nasjonalt ansvarlig for bevaring av de norske husdyrrasene. Hovedkriteriet for avl er slektskap, og er viktigste egenskap ved utvelgelse av avlsdyr. Deretter at dyrene har god helse og et eksteriør som er typisk for rasen men med de variasjonene som er vanlig, men også viktig å sørge for et godt bruskeksteriør, gode bein, godt jur ol.

Det er i hovedsak tre årsaker til bevaring av husdyrraser:

  • Kulturhistorie
  • Genetisk ressurs
  • Forskning

Kulturhistorie er eneste verdien av dette i samtid, akkurat som vi tar vare på gamle spesielle bygninger, vikingskip og kunst, så er husdyrrasene våre en del av kulturhistorien vår. Denne levende kulturarven er best ivaretatt som levende populasjoner, slik at driftsform og kulturen rundt husdyrholdet overbringes direkte fra bonde til bonde.

I framtida kan kystgeitene bli en betydelig genetisk ressurs dersom noen spesielle hendelser skulle oppstå eller at de kommersielle geiterasene skulle trenge økt genetisk diversitet. Kystgeitene har vært holdt utenfor annen geiteavl i landet og har flere egenskaper som kan være nyttig i framtidas landbruk.

Kystgeitene kan som en annerledes populasjon være interessant for forskning, og det å øke kunnskapen vår har en stor egenverdi i samfunnet vårt.

Nyttige lenker:
Mattilsynet
Norsk genressurssenter
Kystgeitlaget
Norsk sau og geit